Stage in het Mariaziekenhuis

Elk jaar bieden we tal van studenten de kans om door een stage heel wat ervaring op te doen. Hiervoor heeft het Mariaziekenhuis met verschillende opleidingen uit de regio afspraken gemaakt over de te verdelen stageplaatsen.
Stages geven ons de unieke kans om toekomstige collega’s op te leiden en te vormen, waardoor zij zich kunnen ontwikkelen tot goede beginnende beroepsbeoefenaars.

Ook zin om bij ons stage te lopen? Lees vooral verder!


Stages: medisch en paramedisch

Contactpersonen

Info over de stage

Klik hieronder op het soort stage dat je bij ons wil lopen. Dan krijg je info over afspraken/verplichtingen en de praktische regelingen.
 


Arbeidsreglement


Stages: administratie en facilitaire diensten

Contactpersoon

Info over de stage

Klik hieronder op het soort stage dat je bij ons wil lopen. Dan krijg je info over hoe een stage aanvragen, afspraken/verplichtingen en de praktische regelingen.


Bevraging patiënten: wat moet je doen als je patiënten wenst te bevragen in het kader van een studie, onderzoek of scriptie?

Denk je eraan om in het kader van je eindwerk, proefschrift of thesis een bevraging te doen van patiënten en/of medewerkers?
 

Als je een bevraging van patiënten doet (prospectieve analyse) valt dit onder de wet van 7 mei 2004 betreffende experimenten op menselijke personen. Hiervoor moet je aanvraag voorgelegd worden aan de ethische commissie van het Mariaziekenhuis-REVA-MS. Voor het behalen van een masterdiploma moet je aanvraag ook voorgelegd worden aan de ethische commissie van de KU Leuven.