Kostprijs

De raadpleging door de verpleegkundig specialist duurt gemiddeld 30 minuten en is kosteloos voor de patiënt.

Enkel verbruiksmaterialen worden forfaitair aangerekend aan volgende tarieven:

  • Basis wondzorgmateriaal: 3,5 euro
  • Basis wondzorgmateriaal + spoeling en gaaswiek: 7,5 euro
  • Basis wondzorgmateriaal + verwijderen haakjes: 10,5 euro

Herbruikbare materialen worden steeds aan de patiënt meegegeven.

Als er tijdens de consultatie een actief verband aangebracht is, wordt de aankoopprijs hiervan aangerekend aan de patiënt. Ook in dit geval wordt het resterende materiaal (bijv. geopende tube zalf) meegegeven aan de patiënt.