Uitgebreide screening op voorkamerfibrillatie heeft zijn nut al bewezen in het Mariaziekenhuis

28 september 2018

Voorkamerfibrillatie is de meest voorkomende hartritmestoornis  die kan aanleiding geven tot klontervorming in het hart, wat kan leiden tot een beroerte,  een hoger risico op hartfalen en zelfs cognitieve achteruitgang/dementie.  Symptomen zijn hartkloppingen, duizeligheid, vermoeidheid. Maar soms is de betrokkene zich van geen kwaad bewust. Op tijd deze ritmestoornis ontdekken, is belangrijk om problemen te voorkomen. Daarom worden in het Mariaziekenhuis heel wat patiënten uitgebreid gescreend. Zo werd VKF al bij tal van patiënten ontdekt.

Screening is een must

De jaarlijkse week van het hart is bijna ten einde. Dit jaar is die opgebouwd rond het thema VKF, oftewel voorkamerfibrillatie. In het Mariaziekenhuis krijgt dat thema élke dag de nodige aandacht.

“Vooral bij 60-plussers of bij jongere mensen (tussen 40 en 65 jaar) met bestaande hart- of vaatziekte, hoge bloeddruk of diabetes, kan VKF het risico op een beroerte verhogen. Screenen hierop is zeker op zijn plaats”, aldus dr. Dirk van Lier, cardioloog. “We doen jaarlijks mee met de dag van het hartritme, waarbij het brede publiek de kans geven om zich te laten screenen. Maar dat is niet voldoende. Daarom screenen we alle 65 plussers op het chirurgisch daghospitaal, in de pijnkliniek en in de oogkliniek standaard op VKF. Zij krijgen bij aankomst in het ziekenhuis allemaal een informatiebrochure voor ze naar de afdeling gaan. Eens op de afdeling laat de patiënt met ‘diagnostic stick’ zijn hartritme controleren. Indien deze rood kleurt (zie foto), zal met een EKG gecontroleerd worden of er daadwerkelijk vkf aanwezig is”.

VKF wordt ontdekt

Deze screening gebeurt nu al twee maanden. Sindsdien werd al bij verschillende personen VKF vastgesteld en kon de juiste behandeling opstarten.  Deze patiënten waren allen asymptomatisch, wat wil zeggen dat geen enkele van hen in de gaten had dat hij of zij te maken had met VKF.

Er is ook een VKF-verpleegkundige. Zij coördineert de juiste gang van zaken, waardoor de patiënt correct en voldoende geïnformeerd wordt en zij zorgt dat de juiste onderzoeken en afspraken worden geregeld. 

“Sensibilisering, infomeren is zeer voornaam”, zo vertelt Ann Van Dorpe, VKF-verpleegkundige.  “De ‘health literacy’ (of vrij vertaald ‘gezondheidsvaardigheid’) verhogen van de patiënt, verhoogt zijn of haar zelfredzaamheid.  Daarom organiseer ik twee keer per jaar teaching classes. We gaan dan in op de oorzaak, het verloop en de behandeling van voorkamerfibrillatie.  Er is steeds een cardioloog aanwezig, die klaarstaat om op alle vragen een antwoord te kunnen bieden. De eerste sessie werd alvast zeer positief geëvalueerd door de patiënten en hun familie.”

VKF voorkomen en/of behandelen?

“Het eerder vernoemde extra risico op VKF bij sommige patiëntengroepen kan beperkt worden door het gebruik van bloedverdunners. Hierover bestaat geen twijfel. Bij gezonde klachtenvrije mensen tussen 40 en 60 jaar behoeft een VKF doorgaans geen behandeling”, zegt dr. Dirk van Lier, cardioloog. Maar voor anderen dringt een uitgebreide behandeling en aanpassing van de levensstijl zich wel op.”