Commissie medische ethiek

De Commissie Medische Ethiek (CME) functioneert als 'plaatselijk ethische comité' van het Mariaziekenhuis en het Revalidatie & MS Centrum. Conform de Belgische wetgeving voert de Commissie Medische Ethiek de volgende taken uit:

  • Een begeleidende en raadgevende functie met betrekking tot de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg. De CME heeft een belangrijke rol in het stimuleren van ethisch overleg in de deelnemende ziekenhuizen.
  • Een ondersteunende functie bij beslissingen over individuele gevallen inzake ethiek.
  • Een adviserende functie met betrekking tot alle protocollen inzake experimenten op mensen.


Adviesaanvraag klinische studie

De Commissie geeft op verzoek advies bij klinische studies. Om studies te mogen uitvoeren in een ziekenhuis is de onderzoeker wettelijk verplicht om ethisch advies te vragen. De commissie beoordeelt de volgende zaken:

  • De bekwaamheid van de onderzoeker,
  • biedt het ziekenhuis voldoende faciliteiten voor het onderzoek uit te voeren,
  • voldoet het informed consent aan de verwachtingen van de patiënt (volledigheid, in begrijpbare taal)

Is de studie in het kader van een (bachelor na) bachelor- of masterproef? Kijk dan bij 'stage' voor de juiste richtlijnen en aanvraagdocumenten.


Indienen van een klinische studie


Leden commissie medische ethiek    

Voorzitter    dr. Ulens Gepensioneerd gynaecoloog (MZNL)
Ondervoorzitter    dr. Schops
dr. Popescu
Gynaecoloog (MZNL)
Neuroloog (R&MSC)
Secretaris    mevr. Strijbos Verpleegkundig stafmedewerker (R&MSC/MZNL)
Leden

dr. Christens
dr. Claessens
dhr. Driesen
mevr. Engelen
mrs. Klok
dr. Lammers
mevr. Lemiengre
dr. Rademakers
dhr. Schildermans
mevr. Van Bommel
dr. Vermeyen
dr. Vliegen

Pediater (MZNL)
Gepensioneerd orthopedist (R&MSC)
Verpleegkundig stafmedewerker (R&MSC)
Maatschappelijk medewerker (R&MSC)
Jurist-advocaat (extern)
Algemeen geneesheer (R&MSC)
Ethicus (extern)
Pneumoloog (MZNL)
Hoofdverpleegkundige (R&MSC)
Verpleegkundige palliatief support team (MZNL)
Geriater (MZNL)
Huisarts (extern)
Plaatsvervangende leden de heer Ooms
mevr. Schelfhout
Zorgcoördinator (MZNL)
Diensthoofd patiëntenbegeleiding (MZNL)

   
    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Secretariaat Commissie Medische Ethiek