Preoperatief zorgtraject


De borstoperatie

Welke operatie u moet ondergaan is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van de tumor, de lokalisatie, de grootte van de borst, ... Wanneer alleen de tumor wordt weggenomen, spreekt men van een tumorectomie of brede excisie. Indien de volledige borst wordt weggenomen, spreekt men van een borstamputatie of mastectomie. Indien de operatie gebeurt omwille van een kwaadaardig gezwel, worden één of meerdere okselklieren mee weggenomen. Dit heet respectievelijk een sentinelprocedure of een okselevidement. Deze ingrepen gebeuren onder algemene verdoving.

Consultatie bij de gynaecoloog

De operatie wordt door de gynaecoloog samen met u besproken en gepland, u krijgt van de arts een opnamevoorstel mee. De gynaecoloog maakt ook de nodige aanvragen op voor de preoperatieve onderzoeken, waarbij de borstverpleegkundige u de nodige ondersteuning en informatie zal bieden.

Preoperatieve onderzoeken

De volgende onderzoeken zullen standaard worden uitgevoerd:

  • RX-thorax (longfoto)
  • ECG (hartgrafiek)
  • Bloedname
  • Echografie van de lever
  • Botscan of skeletscan

Al deze onderzoeken kunnen meestal op 1 dag worden uitgevoerd. Het ECG en de bloedname kan ook bij uw huisarts gebeuren. De praktische regelingen voor deze onderzoeken gebeurt door de secretaresse / verpleegkundige van de consultatie of door de borstverpleegkundige.

De resultaten van deze onderzoeken worden in uw patiëntendossier opgenomen en zullen op de afdeling aanwezig zijn de dag van de opname. Uw arts zal u hieromtrent informeren.